فهرست مطالب
 • تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۰:۴۳

  تصاویر ماهواره شب suomi - NNP فروردین 1401

  این تصاویر ماهواره ای در شب گرفته شده و مربوط به سال 1401 می باشند.

 • تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۹

  تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 1401

 • تصاویر سنجنده MODIS، اسفند 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۷

  تصاویر سنجنده MODIS، اسفند 1400

 • پایش دمای سطح دریا SST اسفند ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰۷:۳۷

  پایش دمای سطح دریا SST اسفند ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در اسفند ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • پایش دمای سطح زمین LST - اسفند 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰۹:۲۷

  پایش دمای سطح زمین LST - اسفند 1400

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، اسفند 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۷

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، اسفند 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، اسفند ماه 1400

 • پایش ماهواره ای آتش سوزی اسفند ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰۹:۱۳

  پایش ماهواره ای آتش سوزی اسفند ماه 1400

 • پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۰:۰۴

  پایش وضعیت خشکسالی و تنش آبی - بهمن 1400

 • سبزینگی - بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۰:۰۰

  سبزینگی - بهمن 1400

 • اکوتوریسم مناطق جنگلی کشور در سال 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰۸:۵۲

  اکوتوریسم مناطق جنگلی کشور در سال 1400