فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰۸:۳۵

  پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی

  این بخش به پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان آذربایجان غربی اشاره دارد.

 • باستان شناسی منطقه تخت سلیمان
  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰۸:۲۴

  باستان شناسی منطقه تخت سلیمان

 • پایش ماهواره ای منطقه باستانی تپه دامغانی (تپه عیدگاه)
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۲:۱۱

  پایش ماهواره ای منطقه باستانی تپه دامغانی (تپه عیدگاه)

 • پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۲:۰۹

  پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی

  این بخش به پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان خراسان رضوی اشاره دارد.

 • دریاچه ارومیه اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰۸:۲۸

  دریاچه ارومیه اردیبهشت 1401

 • استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کویرها با قابلیت اکوتوریسم
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۳۱

  استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کویرها با قابلیت اکوتوریسم

 • پایش دمای سطح دریا SST خرداد ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۲:۱۲

  پایش دمای سطح دریا SST خرداد ماه 1401

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این بخش، نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در خرداد ماه 1401 نشان داده شده است.‏

 • پایش ماهواره ای آتش سوزی خرداد ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۴۹

  پایش ماهواره ای آتش سوزی خرداد ماه 1401

 • پایش دمای سطح زمین LST - خرداد 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۳۰

  پایش دمای سطح زمین LST - خرداد 1401

 • پایش دمای سطح زمین LST - اردیبهشت 1401
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۱:۱۷

  پایش دمای سطح زمین LST - اردیبهشت 1401