فهرست مطالب
 • اکوتوریسم مناطق مسکونی در سال 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰۸:۱۸

  اکوتوریسم مناطق مسکونی در سال 1400

 • پایش ماهواره ای تعرض به تپه باستانی خورندین تپه متعلق به عصر آهن در منطقه میانرودان استان مازندران
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰۸:۱۹

  پایش ماهواره ای تعرض به تپه باستانی خورندین تپه متعلق به عصر آهن در منطقه میانرودان استان مازندران

 • پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان مازندران
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰۷:۵۶

  پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان مازندران

  این بخش به پایش ماهواره ای محوطه های باستانی استان مازندران اشاره دارد.

 • اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه ها در سال 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۰:۴۲

  اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه ها در سال 1400

  این بخش به مطالعه اکوتوریسم تالاب ها و دریاچه ها در سال 1400 پرداخته شده است.

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، اسفند 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۰:۰۶

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، اسفند 1400

 • تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP اسفند 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۴

  تصاویر ماهواره شب Suomi - NNP اسفند 1400

 • پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن در تهران در بهمن ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۳:۱۸

  پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن در تهران در بهمن ماه 1400

 • دریاچه های هامون - بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰۹:۳۶

  دریاچه های هامون - بهمن 1400

 • دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰۹:۳۱

  دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - بهمن 1400

 • پایش ماهواره ای ابرناکی کشور اسفند ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰۸:۰۸

  پایش ماهواره ای ابرناکی کشور اسفند ماه 1400

  در این بخش با استفاده از داده های ماهواره ای روزانه و نقشه های تهیه شده از آنها، پایش وضعیت ابرناکی کشور در اسفند ماه 1400 نشان داده شده است.