فهرست مطالب
 • پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور در بهمن ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۱:۰۰

  پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور در بهمن ماه 1400

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۳:۳۱

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، بهمن 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، بهمن ماه 1400

 • دریاچه ارومیه بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۳:۱۹

  دریاچه ارومیه بهمن 1400

  این صفحه به نقشه های پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه در بهمن ماه سال 1400 اشاره دارد.

 • محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۰:۱۳

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، دی 1400

  محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، دی ماه 1400

 • پایش دمای سطح دریا SST بهمن ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۰۹:۴۳

  پایش دمای سطح دریا SST بهمن ماه 1400

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این تحقیق نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری در بهمن ماه 1400 نشان داده شده است.‏

 • دریاچه های هامون - دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۰:۰۲

  دریاچه های هامون - دی 1400

 • تصاویر سنجنده MODIS، بهمن 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰۸:۰۵

  تصاویر سنجنده MODIS، بهمن 1400

 • تصاویر سنجنده MODIS، دی 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰۷:۴۹

  تصاویر سنجنده MODIS، دی 1400

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار جنوب شرق کشور 12 بهمن ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۰۷:۵۴

  پایش ماهواره ای گرد و غبار جنوب شرق کشور 12 بهمن ماه 1400

  در این مطلب به پایش ماهواره ای فراوانی وقوع و غلظت تجمعی گرد و غبار در بخش جنوب شرق کشور در 12 بهمن ماه سال 1400، پرداخته شده است.

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق کشور در 13 بهمن ماه 1400
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۱۲:۵۹

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق کشور در 13 بهمن ماه 1400

  در این مطلب به پایش ماهواره ای فراوانی وقوع و غلظت تجمعی گرد و غبار در بخش جنوب غربی کشور در 13 بهمن ماه سال 1400، پرداخته شده است.