فهرست مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی
 • سپیدایی سنج - Albedometer
  دوشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  سپیدایی سنج - Albedometer

  حسگر آلبیدومتر ترکیبی از دو حسگر تشعشع یا پیرانومتر می باشد که حسگر بالایی جهت اندازه گیری میزان تابش کلی خورشید و حسگر رو به پایین میزان تابش منعکس شده از سطح را اندازه ...

 • تابش سنج خالص – Net Radiometer
  دوشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  تابش سنج خالص – Net Radiometer

  تابش سنج خالص وسیله ای است که برای اندازه گیری مقدار انرژی گرمایی تشعشعی و نیز برای اندازه گیری تشعشع نور (net) در سطح زمین کاربرد دارد. نام رادیومترنت از این حقیقت ناشی ...

 • نمایانی سنج – Visibility Sensor
  شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  نمایانی سنج – Visibility Sensor

  این سنجنده، جهت اندازه گیری پدیداری جو مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین این وسیله به نام “meteorological optical range (MOR)” که با اندازه گیری ...

 • پیرهلیومتر - Pyrheliometer
  شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  پیرهلیومتر - Pyrheliometer

  پیرهلیومتر تابش مستقیم خورشید را در باند 0.2-3µ اندازه گیری می کند. با ورود انرژی خورشیدی به داخل این تجهیز از طریق دریچه تعبیه شده و هدایت آن به ترموپیلی که گرمای ورودی ...

 • پیرژئومتر- Pyrgeometer
  شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  پیرژئومتر- Pyrgeometer

  Pyrgeometer یک وسیله است که طیف تشعشعی مادون قرمز اتمسفر را در محدوده تقریبی 4.5-100 میکرومتر اندازه گیری می نماید. این ابزار نسبت به تشعشعات موج کوتاه و بلند حساسیت ...

 • رادیو ساوند- Radiosonde
  شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  رادیو ساوند- Radiosonde

 • لیدار ثبت پیوسته موج - Digitizing Lidar Waveform
  دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  لیدار ثبت پیوسته موج - Digitizing Lidar Waveform

  در این لیدار، با دیجیتایز موج برگشتی و مقایسه آن با موج ارسالی، می توان پروفیل ارتفاعی از اجسام را بدست آورد. از کاربردهای اساسی این نوع سنجنده، محاسبه دقیق محتوای ...

 • لیدار هیدروگرافیک (آبنگاری)- Airborne Lidar Hydrography (ALH)
  دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  لیدار هیدروگرافیک (آبنگاری)- Airborne Lidar Hydrography (ALH)

  پایه اصلی سیستم Airborne Lidar Hydrography (ALH) بر این است که سنسور لیدار دو طول موج لیزر را به سوی سطح آب می فرستد، همانطوری که در شکل زیر (شکل 1) ملاحظه می فرمائید، ...

 • لیدار و انواع آن - LIDAR
  یکشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  لیدار و انواع آن - LIDAR

 • پیرانومتر
  یکشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  پیرانومتر

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی