فهرست مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی
 • محفظه خلأ (Thermal Vacuum Chamber)
  سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  محفظه خلأ (Thermal Vacuum Chamber)

  محفظه خلأ محیط بسته صلبی است که توسط پمپهایی مخصوص، هرگونه گاز و هوای موجود در آن تخلیه شده تا شرایط خلأ جهت انجام آزمایشهای فیزیکی را فراهم آورد. این شرایط جهت آزمایش ...

 • رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه
  سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  رادیومتر چند فیلتره چرخنده باند سایه

  دستگاه “MFR”، یک وسیله است که بصورت همزمان، اجزای نرمال مستقیم، پراکنده شده و کلی طیف فرودی خورشید را اندازهگیری مینماید. این دستگاه از ترکیبات واسط ...

 • تمام نمای آسمان (Total Sky Imager)
  سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  تمام نمای آسمان (Total Sky Imager)

  اندازه گیری شرایط جوی در حین انجام مشاهدات میدانی یکی از ملزومات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت معرفی به مدلهای اتمسفری به منظور تعیین میزان تابش در بالای اتمسفر و قبل از ...

 • موازی ساز - Collimator
  شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  موازی ساز - Collimator

 • گونیومتر
  شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  گونیومتر

  "گونیومتر" وسیله ای است که به منظور اندازهگیری زوایا و یا دوران یک شیء در وضعیتهای معلوم زاویهای مورد استفاده قرار میگیرد. این تجهیز بیشترین کاربرد خود را در ...

 • تجهیز طیف سنج
  دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  تجهیز طیف سنج

  طیف سنج ها تجهیزاتی هستند که برای اندازه گیری چگالی طیفی شار تابشی فرودی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر می توان گفت که این تجهیز شدت تابش فرودی را به صورت ...

 • منبع تابش یکنواخت خورشیدی (شبیه ساز خورشیدی)
  دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  منبع تابش یکنواخت خورشیدی (شبیه ساز خورشیدی)

  این تجهیز جهت شبیه سازی تابش خورشیدی در کالیبراسیون سنجنده های تصویربرداری فعال در محدوده نور مرئی کاربرد دارد.شبیه سازی تابش خورشید، از هر دو منظر میزان انرژی و محدوده ...

 • منبع تابش جسم سیاه (Black Body Radiation Source)
  یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  منبع تابش جسم سیاه (Black Body Radiation Source)

  جسم سیاه طبق تعریف "شئ ای است که تمامی تابش فرودی را جذب می کند بطوری که هیچ تابش الکترومغناطیسی از آن عبور نکرده و منعکس نیز نمی شود". از اینرو این جسم در ...

 • کره ادغام (Integrating Sphere)
  یکشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  کره ادغام (Integrating Sphere)

  این تجهیز اپتیکی شامل یک محفظه توخالی کروی شکل است که سطح داخلی آن دارای بازتابش بالا از نوع لامبرتی بوده و با یک روزنه در سطح این کره امکان ورود و خروج انرژی تابشی از ...

 • شیدسنج خورشیدی Sun-Photometer
  شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  شیدسنج خورشیدی Sun-Photometer

  شیدسنج خورشیدی نوعی ﺗﺎﺑﺶﺳﻨﺞ زﻣﯿﻦ-ﭘﺎیﻪ غیرفعال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﻮر پراکنده شده‌ خورشید از ذرات جوی را در طول‌ موج‌های معین با پهنای کمتر از 10 نانومتر و با میدان ...

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی تجهیزات آزمایشگاهی