فهرست مطالب خدمات آزمایشگاه ملی
 • کالیبراسیون رادیومتریک درون آزمایشگاهی
  سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  کالیبراسیون رادیومتریک درون آزمایشگاهی

  اهمیت کالیبراسیون سنجنده ها، زمانی مشخص می شود که داده های خام یک سنجنده را در اختیار داشته باشیم. این داده ها به تنهایی عددهای فاقد واحد فیزیکی هستند. هر سنجنده دارای ...

 • اندازه گیری MTF سیستم های تصویربرداری
  یکشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  اندازه گیری MTF سیستم های تصویربرداری

  تشکیل تصویر توسط سامانه های اپتیکی از دیر باز پر چالش ترین مسئله در مباحث اپتیکی بوده است. سامانه های اپتیکی و الکترونیکی مورد استفاده در تصویربرداری هیچگاه ایده آل ...

 • محاسبه و تست نسبت سیگنال به نویز SNR
  پنجشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  محاسبه و تست نسبت سیگنال به نویز SNR

  عبارت (SNR) مخفف Signal to Noise Ratio به معنی نسبت سینگال به نویز است. در اینجا سیگنال به میزان کیفیت و نویز به میزان اختلال اشاره می کند. اندازه گیری نسبت سیگنال به ...

 • تست یافتن پیکسل های بد حسگر تصویربرداری
  یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  تست یافتن پیکسل های بد حسگر تصویربرداری

  پیکسل های بد شامل دو دسته پیکسل های داغ و پیکسل های مرده می باشد.

 • تست بدست آوردن نویز الگو ثابت (Fixed-pattern noise)
  دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  تست بدست آوردن نویز الگو ثابت (Fixed-pattern noise)

  وجود نویز الگو ثابت در یک حسگر نشان دهنده تفاوت حساسیت پیکسل های مختلف حسگر دوربین به یک شدت تابشی یکسان می باشد که باید اثر آن در تصاویر اخذ شده اصلاح گردد.

 • ارائه خدمات اتاق تمیز با کلاس 10000
  دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  ارائه خدمات اتاق تمیز با کلاس 10000

  اتاق تمیز، جهت مونتاژ و تجمیع ماهواره های در ابعاد کوچک و متوسط، انجام تست های زیر سیستم های مختلف و همچنین نگهداری از ماهواره ها و تجهیزات حساس فضایی با توجه به ...

 • ارائه خدمات اتاق تاریک تمیز با کلاس 10000
  دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

  ارائه خدمات اتاق تاریک تمیز با کلاس 10000

  اتاق تاریک تمیز، با پوشش رنگ دیواره سیاه ضد بازتاب جهت انجام تست های کالیبراسیون انواع حسگرهای تصویربرداری، انجام عملیات طیف سنجی و تمامی آزمایش های اپتیکی حساس به نور ...

فهرست طبقات