فهرست مطالب معرفی کتب و مجلات
 • Introduction to Geometrical Optics
  یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶

  Introduction to Geometrical Optics

  در کتاب مقدمه ای بر اپتیک هندسی، نظریه‌ ها و اصول روش‌ های علمی و عملی در طراحی سامانه های اپتیکی تشریح شده است.

 • Handbook of Optical Design
  یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۴

  Handbook of Optical Design

  کتاب هندبوک طراحی اپتیکی، مفاهیم و اصول اپتیک هندسی در طراحی سامانه های تصویربرداری را معرفی می‌کند.

 • کتاب ساخت سامانه های الکترواپتیکی
  یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۸

  کتاب ساخت سامانه های الکترواپتیکی

  کتاب “ساخت سامانه های الکترواپتیکی” را می توان به عنوان یک منبع علمی مفید و ارزشمند در ایجاد این ادبیات مشترک معرفی نمود.

 • کتاب هندبوک مواد اپتیکی
  یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۱۳

  کتاب هندبوک مواد اپتیکی

  در “هندبوک مواد اپتیکی” گزارش کاملی از خصوصیات فیزیکی مواد مورد استفاده در انواع سامانه های اپتیکی و لیزری ارائه شده است.

 • جستاری بر اصول، آثار و کارکردهای سامانه‌ های سنجش‌ از دور
  یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲

  جستاری بر اصول، آثار و کارکردهای سامانه‌ های سنجش‌ از دور

  هدف مطالعه حاضر، معرفی طیف وسیعی از سنجنده‌ های ماهواره‌ ای با قابلیت‌ های متنوع به منظور مطالعه زمین که برخی از آنها برای کاربر ایرانی و حتی جامعه تخصصی این حوزه چندان ...

 • سامانه های تصویربرداری حرارتی
  دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۲۶

  سامانه های تصویربرداری حرارتی

  این کتاب به ارائه و تشریح مفاهیم، ساختار و عملکرد سامانه‌های تصویربرداری حرارتی پرداخته است.

 • آرایه های CCD دوربین ها و نمایشگرها
  دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۵۲

  آرایه های CCD دوربین ها و نمایشگرها

  این کتاب به معرفی مفاهیم و تعاریف ساختار و عملکرد سامانه های تصاویر برداری و آرایه های CCD می پردازد.

 • کتاب تصویربرداری حرارتی مادون قرمز
  دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۰۸

  کتاب تصویربرداری حرارتی مادون قرمز

  این کتاب به ارائه مفاهیم تصاویر برداری حرارتی می پردازد.

 • طراحی سامانه های اپتومکانیکی
  دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۰۴

  طراحی سامانه های اپتومکانیکی

  این کتاب به معرفی مهندسی اپتومکانیک، دانش و مهارت طراحی و ساخت سازه ای پایدار جهت تثبیت موقعیت و محافظت المان های یک سامانه اپتیکی پرداخته است.

 • کتاب ریاضیات برای جی. آی. اس
  یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۰۹

  کتاب ریاضیات برای جی. آی. اس

  در این کتاب مباحث ریاضی که در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد نیاز است توضیح داده شده است.

فهرست طبقات