فهرست مطالب
 • سبزینگی - اسفند 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۴:۲۱

  سبزینگی - اسفند 1400

 • پایش دمای سطح زمین LST - فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۲:۰۳

  پایش دمای سطح زمین LST - فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای حرارت سطح زمین درسال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۰:۲۶

  پایش ماهواره ای حرارت سطح زمین درسال 1400

  مطابق جدول زیر، پایش ماهواره ای دمای سطح زمین کشور براساس ماه های سال 1400 قابل دسترس می باشد.

 • تابش لحظه ای خورشید - فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴:۰۹

  تابش لحظه ای خورشید - فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۳:۵۲

  پایش ماهواره ای تابش لحظه ای موج کوتاه خورشید سال 1400

 • ظرفیت های سنجش از دور سال 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۱:۰۳

  ظرفیت های سنجش از دور سال 1401

  این صفحه به ظرفیت های سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده در سال 1401 اشاره دارد.

 • آرشیو تصاویر ماهواره ای مادیس 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۰:۴۹

  آرشیو تصاویر ماهواره ای مادیس 1400

 • تصاویر ماهواره شب suomi - NNP سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۰:۲۰

  تصاویر ماهواره شب suomi - NNP سال 1400

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۰۹:۲۹

  تصاویر سنجنده Sentinel-3، فروردین 1401

 • تصاویر سنجنده Sentinel-3، سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۰۹:۰۲

  تصاویر سنجنده sentinel-3، سال 1400