فهرست مطالب
 • پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰۹:۵۷

  پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی سال 1400

 • اکوتوریسم مناطق مسکونی در سال 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰۹:۳۶

  اکوتوریسم مناطق مسکونی در سال 1401

 • استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کوه ها با قابلیت اکوتوریسم
  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰۹:۱۷

  استفاده از فن آوری فضایی در معرفی کوه ها با قابلیت اکوتوریسم

 • پایش ماهواره ای ابرناکی کشور فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۶

  پایش ماهواره ای ابرناکی کشور فروردین 1401

  در این بخش با استفاده از داده های ماهواره ای روزانه و نقشه های تهیه شده از آنها، پایش وضعیت ابرناکی کشور در فروردین 1401 نشان داده شده است.

 • پایش ماهواره ای ابرناکی کشور درسال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰۹:۳۳

  پایش ماهواره ای ابرناکی کشور درسال 1400

 • تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۱:۱۵

  تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 1401

 • گرد و غبار، فروردین 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۶

  گرد و غبار، فروردین 1401

 • پایش ماهواره ای گرد و غبار در سال 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۳

  پایش ماهواره ای گرد و غبار در سال 1401

 • پایش دمای سطح دریا SST فروردین ماه 1401
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰۹:۵۴

  پایش دمای سطح دریا SST فروردین ماه 1401

  از قابلیت های تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس، اندازه گیری و تعیین دمای سطح آب دریاها SST است که در این بخش، نقشه ‏حاصل از این اندازه گیری درفروردین ماه 1401 نشان داده شده است.‏

 • پایش ماهواره ای دمای سطح دریا SST - سال 1400
  ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰۹:۴۴

  پایش ماهواره ای دمای سطح دریا SST - سال 1400